Skip to main content

Over ons

ONZE DIENSTEN

Onze diensten liggen op het snijvlak tussen (cyber) security en privacy, van assurance tot juridische kaders, van menselijk gedrag tot technische zwakheden. Wij richten ons steeds vaker op bijzondere vraagstukken in samenwerking met diverse commerciële en niet commerciële organisaties. Opdrachten voeren we uit als team, zo houden we elkaar scherp en borgen we onze multidisciplinaire blik.
Denk hierbij aan:

  • Pentesten
  • OSINT (openbare bronnen) onderzoeken
  • ISO27001
  • ISO27701 of AVG-compliance
  • Risicoanalyses
  • Cyber Security advies in breedste zin (vraaggericht)
  • Voor gemeenten of ketenpartners: BIO-nulmeting / DigiD / ENSIA onderzoek of audit
  • Voor zorginstellingen of ketenpartners: NEN7510, of afgeleide gedragslijnen.

Hieronder hebben we een hoog-over beschrijving van onze diensten opgenomen.

SECURITY & PRIVACY AS A SERVICE

De strategische CISO, de tactische en operationele Security of Privacy Officer, of de toezichthoudende FG. Samen met jou bepalen we de invulling van de werkzaamheden en de tijdsbesteding. Eén ding is zeker, je hebt altijd een vast aanspreekpunt waarmee je toegang krijgt tot onze expertise en kennis.

ASSURANCE, AWARENESS, COMPLIANCE & LEGAL

Security, privacy en cybercompliance adviezen, analyses, audits, risicoanalyses en Data Protection Impact Assessments, daar draaien wij onze handen niet voor om. Wij beheersen de belangrijkste standaarden, wet- en regelgeving, normenkaders en baselines en vertalen dit naar praktische maatregelen, adviezen en trainingen.

INCIDENT RESPONSE, PENETRATION TESTING & RED TEAMING

Door Penetration Testing krijg je inzicht in het beveiligingsniveau van een infrastructuur, systeem of webapplicatie. Via Red Teaming brengen wij actuele en relevante dreigingsscenario’s in kaart, maar stellen wij je ook in staat om de scenario’s te herkennen als het mis gaat. De aanpak en gebruikte middelen zijn herkenbaar en reproduceerbaar. Incident Response doet wat het zegt: Wij helpen je grip terug te krijgen in het geval zich een incident voordoet. Met de Counter Ransomware dienst helpen je weerbaarder te maken tegen ransomware aanvallen. Dit doen wij door het simuleren van een ransomware groep die het heeft voorzien op jouw organisatie. 

INTELLIGENCE ANALYSIS & INVESTIGATIONS

Hieronder scharen wij alle activiteiten met een verbijzonderd karakter, zoals uitgebreide root cause analyses en multidisciplinaire onderzoeken naar de oorzaken van incidenten, hacks of andere dreigingen en daarop gebaseerde vervolgonderzoeken. Wij passen onze methodiek toe op verschillende objecten, zowel fysiek als digitaal. Dit vereist een technisch zeer specialistische aanpak, gecombineerd met juridische controle en borging.

Terug