Skip to main content

Responsible Disclosure

Wij vinden de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks de zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.
Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden, horen we dit graag zo snel mogelijk. Dit stelt ons in de gelegenheid de zwakke plek te onderzoeken en maatregelen te treffen. Wij gebruiken je hulp om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.
Om ons zo goed mogelijk in staat te stellen de zwakke plek te onderzoeken, vragen wij jou:

 • Je bevindingen te mailen naar security@wakercybersecurity.nl. Versleutel je bericht en bevindingen met onze PGP key om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt,
 • Het probleem niet te misbruiken en/of vergroten door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat wij je hebben gemeld dat het is opgelost
 • Alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Als je je aan bovenstaande spelregels houdt, beloven wij dat:

 • Melden onder een pseudoniem mogelijk is;
 • Wij binnen 3 dagen reageren op je melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
 • Wij geen juridische stappen tegen je zullen ondernemen betreffende de melding;
 • Wij je melding vertrouwelijk behandelen en je persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen, tenzij dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel na te komen;
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien jij dit wenst, je naam of pseudoniem vermelden als ontdekker;
 • Als dank voor je hulp bieden wij jou een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem.
 • De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Nadat het is opgelost, worden wij graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem.
Let op: momenteel worden er werkzaamheden uitgevoerd op onze website. Het is dus goed mogelijk dat je tijdelijke kwetsbaarheden aantreft vanwege dit onderhoud. Daarom zal het responsible disclosure beleid pas ingaan op 4 juli 2021.

Terug